Zarząd

Poniżej prezentujemy wizytówki Członków Zarządu Klubu od 22.06.2022 oraz osób piastujących najważniejsze stanowiska w strukturze klubu.

Prezes Klubu

Przodownik Turystyki Kolarskiej
Bronisław Kałuża
tel. 798031932
e-mail bronekkaluza@wp.pl

Viceprezes Klubu
Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Leszek Wolny
e-mail:  leszekwolny@op.p

Skarbnik

Józef Sołtysik

Przodownik Turystyki Kolarskiej

 

   

Sekretarz
Jan Ryszka

Przodownik Turystyki Kolarskiej

   
 

 

Weryfikator Książeczek KOT
Przodownik Turystyki Kolarskiej

  Piotr  Mokry

  HONOROWI CZŁONKOWIE KLUBU
Honorowy Prezes Klubu
Przodownik Turystyki Kolarskiej

Barbara Biśta Wagner

Honorowy Członek Klubu
Zenon Kaszowicz

Honorowy Członek  Klubu
Stanisław Radomski
Honorowy Członek Klubu
Śp. Eugeniusz Stalmach

       26-05-1933
       28-07-2015