Zarząd

Poniżej prezentujemy wizytówki Członków Zarządu Klubu oraz osób piastujących najważniejsze stanowiska w strukturze klubu.

Prezes Zarządu
Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Leszek Wolny
e-mail:  leszekwolny@op.pl

Sekretarz klubu
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Stanisław Botor

e-mail: stanislaw.botor@poczta.fm

Skarbnik
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Krzysztof Sokołowski

e-mail: krzysiek103@poczta.onet.pl

  KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Mirosław-Karol Gebler
Członek Komisji Rewizyjnej
Przodownik Turystyki Kolarskiej

Józef Sołtysik

Członek Komisji Rewizyjnej
Przodownik Turystyki Kolarskiej

Bronisław Kałuża

Weryfikator Książeczek KOT
Przodownik Turystyki Kolarskiej

Piotr  Mokry

  HONOROWI CZŁONKOWIE KLUBU
Honorowy Prezes Klubu
Przodownik Turystyki Kolarskiej

Barbara Biśta Wagner

Honorowy Członek Klubu
Zenon Kaszowicz

Honorowy Członek  Klubu
Stanisław Radomski
Honorowy Członek Klubu
Śp. Eugeniusz Stalmach

       26-05-1933
       28-07-2015