Najaktywniejszy Turysta-Kolarz

 Rapot wycieczek  klubowych      strona 1    Strona 2

Wyniki Klasyfikacji na najaktywniejszego Turystę-Kolarza

                                  Klubu WAGABUNDA :   nowy regulamin do pobrania 2020 r

                                                                                                     aneks do regulaminu 2020

     Wyniki Klasyfikacji za 2023 rok

  1. Jan Ryszka                       2160-pkt.
  2. Krzysztof Sokołowski      2045
 3. Bronisław Kauża              1425
 4. Józef Siejda                     1300
 5. Józef Sołtysik                  1250
 6. Izabela Kauża                   915
 7. Sylwia Bacia                      840
 8. Michał Bonk                      830
 9. leszek Wolny                    515
10. Paweł Wróblewski            515
11. Eugeniusz Tomanek        415
12.  Adam Czyż                    375
13. Monika Otwinowska        355
14. Jan Szulc                         310
15. Jolanta Kaźimierczak      280
16. Tomasz Otwinowski       165
17.Krzysztof Zagórny          
145
 

                       Wyniki Klasyfikacji za 2021/2022

 1. Krzysztof Sokołowski                        1920 pkt.
 2. Jan Ryszka                                         1890 pkt.
 3. Bronisław Kałuża                               1230 pkt.
 4. Józef Siejda                                       1125 pkt.
 5. Józef Sołtysik                                     865 pkt.
 6. Leszek Wolny                                     765 pkt.
 7. Izabela Kałuża                                    730 pkt.
 8. Jan Szulc                                             605 pkt.
 9. Paweł Wróblewski                               600 pkt.
10. Eugeniusz Tomanek                          540 pkt.
11. Piotr Skrzypulec                                305 pkt.
12. Witold Cichoń                                    295 pkt.
13. Adam Czyż                                        290 pkt.
 

                  Wyniki Klasyfikacji za 2020/201 rok

 1. Jan Ryszka                 2525 pkt.
 2. Bronisław Kałuża         1750
 3. Krzysztof Sokołowski  1490
 4. Józef Siejda                  1150
 5. Leszek Wolny                905
 6. Józef Sołtysik                 775
 7. Izabela Kałuża              715
 8. Jan Gosz                         505
 9. Monika Kałuża              460
10. Adam Czyż                   285
11. Dorota Skawinska        225

                       WYNIKI KLASYFIKACJI ZA 2019 ROK 

 1. Krzysztof Sokołowski    2230 pkt.
 2. Ryszard Wojtal              1910
 3. Jan Ryszka                    1855

                                                   Czytaj dalej
 

Lp.

Wyniki Klasyfikacji 2018 rok

Pkt.

 1.

Wojtal Ryszard

2215

 2.

Sokołowski Krzysztof 1960

 3.

Ryszka Jan

1445

 4.

Kałuża Bronek

1340

 5.

Sołtysik Józef

1070

 6.

Siejda Józef

910

 7.

Wojtal Beata

865

 8.

Ochman Jan

830

 9.

Ogrodny  Stanisław

610

10.

Wolny Leszek

495

11.

Gosz Jan

470

12.

Kałuża Iza

330

13.

Wojtal Jakub

230

lp.

Wyniki klasyfikacji 17

pkt.

 1.

Krzysztof Sokołowski

2205

 2.

Rysiek Wojtal

2115

 3.

Jan  Ryszka

1405

 4.

Józef Sołtysik

 985

 5.

Józef Siejda

 960

 6.

Jan Ochman

 945

 7.

Leszek Wolny

 880

 8.

Bronisław Kałuża

 865

 9.

Beata Wojtal

 765

10.

Paweł Wróblewski

 700

11. Iza Kałuża 460
12. Jakub Wojtal 330
lp.

Wyniki za 2016

pkt
 1 Krzysztof Sokołowski 2480
 2 Ryszard Wojtal 2410
 3 Bronisław Kałuża 1570
 4 Józef  Siejda 1425
 5 Janusz Badura 1410
 6 Jan Ochman 1185
 7 Leszek Wolny 1115
 8 Beata Wojtal  980
 9 Jan Ryszka  955
10 Jan Mysiakowski  640
11 Izabela Kałuża  560
12 Jakub Wojtal  490
13 Monika Kałuża  465

 

lp.

Wyniki za 2015 rok.

pkt.
1. Ryszard Wojtal 1770
2. Janusz Badura 1335
3. Bronisław Kałuża 1195
4. Jakub Wojtal  965
5. Józef Sołtysik  955
6. Beata Wojtal  825
7. Izabela Kałuża  815
8. Jan Mysiakowski  695
9. Marcin Pasek  665
10. Jan Gosz  590
11. Paweł Wróblewski  560

 

lp.

Wyniki za 2014. rok

pkt.
1. Krzyztof Sokołowski 2375
2. Leszek Wolny 2075
3. Bronisław Kałuża 1505
4. Józef Siejda 1380
5. Janusz Badura 1275
6. Marcin Pasek 1030
7. Stanisław Botor  875
8. Józef Sołtysik  745
9. Izabela Kałuża  630
10. Jan Mysiakowski  565
11. Monika Kałuża  505
12. Tomasz Mrowiec  485

Wyniki za 2013. rok

 

 1.  Krzysztof Sokołowski                   2145.pkt.

  2. Leszek Wolny                               1315.pkt

  3. Józef Siejda                                   1190.pkt

  4. Bronisław Kałuża                           820.pkt

  5. Józef Sołtysik                                   615.pkt

  6. Stanisław Botor                              470.pkt

  7. Izabela  Kałuża                              415.pkt

  8. Marcin Pasek                                  410.pkt

  9. Paweł Kubiak                                  380.pkt

 10. Monika Kałuża                                240.pkt

 11. Barbara Wolny                                235.pkt

Wyniki za 2012 rok

 1. Krzysztof Sokołowski      1815. pkt.

 2. Zenon Marciniak                      1575. pkt

 3. Józef Siejda                              1200. pkt

 4. Leszek  Wolny                          1175. pkt

 5. Barbara Wolny                         1155. pkt

 6. Stanisław Botor                       1005. pkt

 7. Józef Sołtysik                             770. pkt.

 8. Marcin Pasek                             730. pkt.

 9. Adam Pala                                    505. pkt.

10. Mrowiec Tomasz                        240. pkt.

 

Wyniki za 2011 rok.

1. Zenon Marciniak                   1515. pkt
2. Krzysztof Sokołowski          1175. pkt
3. Leszek Wolny                       1160. pkt
4. Józef Siejda                            775.
5.Stanisław Botor                       720.
6.Rafał Wolny                             400.
7.Barbara Wolny                         255.

 

Wyniki 2010 rok.

    1. Józef Siejda                     1335. pkt.

     2. Leszek Wolny                   1315. pkt

     3. Zenon Marciniak               1235. pkt

     4. Adam Pala                         885.

     5. Barbara Wolny                   610.

     6. Rafał Wolny                       500.

     7. Marian Czernow                 450.

     8. Jerzy Banaszkiewicz            355

     9. Krzysztof Sokołowski           285.

   10. Anna Banaszkiewic              200.

Wyniki 2009 rok.

1. Leszek Wolny                    2005 pkt

2. Zenon Marciniak                1395 pkt.

3. Józef Siejda                      1040 pkt.

4. Janusz Dobrowolski             995 pkt.

5. Jerzy Banaszkiewicz            960 pkt.

6. Marek Gąsior                      910 pkt.

7. Rafał Wolny                        795 pkt.

8. Anna Szędzielorz                 315 pkt.

9. Barbara Wolny                    275 pkt.