Historia

Wspomnienia dotyczące historii Klubu oraz jej działalności z lat 1985 – 2009

 Wystąpienie prezesa klubu na Wojewódzkim Spotkaniu Działaczy Kolarskich PTTK w Katowicach 30 stycznia 2010.

Turystyka kolarska pojawiła się w Katowicach w 1952r. Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 18 czerwca 1952r. Koleżanka Irena Sworowska, przewodnicząca Komisji Kolarskiej zobrazowała zebranym dotychczasową działalnośc nowotworzonej komisji. Zwróciła się do przedstawicieli oddziałów aby organizowali komisje kolarskie na swoim szczeblu i „umasowiali wycieczki kolarskie”.

Turystykę kolarską uprawiano w oddziałach jeszcze przed powstaniem komisji. W kronice klubowej czytamy „w marcu 1984 w katowickiej dzielnicy Panewniki, w osiedlowej świetlicy SM GÓRNIK, przy ul. Pawewnickiej 347 odbywa się zebranie informacyjne dot. założenia koła PTTK w tutejszej dzielnicy miasta. Po obradach przyjmuje nazwę koło nr 325 WAGABUNDA”.

Na początku swego istnienia koło prowadzi w głównej mierze wycieczki piesze
m.in. po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Dlatego z inicjatywy kol. Barbary Biśty – Wagner dnia 17 czerwca 1985r. na uroczystym zebraniu powstaje Klub Turystyki Kolarskiej „SZPRYCHA”. Tak nazywa się klub z ramienia koła nr 325 WAGABUNDA. Prezesem, tego klubu na ogólne życzenie zgodziła się zostac kol. Barbara Biśta – Wagner.

20 listopada 1985r. odbyło się zebrania sprawozdawcze podsumowujące mijający rok koła PTTK nr 325 WAGABUNDA na którym następuje reorganizacja koła tzn. przyłączenie klubu kolarskiego SZPRYCHA do koła nr 325 i przyjęcie wspólnej nazwy WAGABUNDA.

W pierwszych lata działalności, którym to „kołem napędowym” w rozwój turystyki kolarskiej staje się koleżanka Barbara Biśta – Wagner, organizowanych jest wiele imprez typowo masowych. Do tych najważniejszych, które to następnie są już imprezami cyklicznymi, zaliczyc należy:

·         Rowerowy Rajd Zwycięstwa – w miesiącu maju, z metą w Stargańcu

·         Tydzień Kultury Fizycznej w ramach którego organizowano Dzień Dziecka z kursem na kartę rowerową

·         Swięto Roweru na zakończenie roku szkolnego

·         w okresie lipca i sierpnia odbywało się „lato w mieście” połączone z „wycieczką rowerową do lasu”, najczęściej z metą w ośrodku Radoszowy

·         wrześniowe Dni Osiedla z okazji Kontraktów Rozdzieńskich

·          regionalne zakończenie sezonu kolarskiego na zamku w Chudowie w miesiącu październiku

·         imprezy inaugurujące sezon rowerowy z topieniem Marzanny na Stargańcu (cieszące się sporym zainteresowaniem)

·         Sobótki sportowe, w których to raz w miesiącu odbywały się zawody pomiędzy osiedlami, rywalizowano min. w rowerowym torze  przeszkód.

Członkowie klubu WAGABUNDA byli obecni również na zlotach kolarskich w Łaziskach, rajdach rowerowych w Krakowie – Rowerem po Wiosnę, czy Rowerem po Złoty Liśc.

Z wyjazdów kilku dniowych największym powodzeniem cieszyły się Rodzinne
Rajdy Rowerowe, szczególnie po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.
Bardziej wytrwali kolarze jak kol. Piotr Mokry z kol. Zenonem Kaszowiczem, Eugeniuszem Stelmachem czy Stanisławem Korugą później kol. Haliną Rzepniewską uczestniczyli w wielu zlotach i rajdach międzynarodowych. Byli obecni na imprezach w Anglii, Belgii, Danii, Holandii i Francji, a także w odległej Portugali. Wspomnieć należy również o imprezach AIT organizowanych w Polsce, w których to byliśmy reprezentowani: w Rogoźniku w 1986r., w Wiśle w 1991r., Pokrzywinie 1996r. a także Giżycku w 2001r. Zdobywając przy tym złote,  srebrne i brązowe odznaki AIT. Nowa forma Zlotów Międzynarodowych to UECT i Krajenka w 2006r. w którym to byliśmy reprezentowani najliczniej.

 

Nowy rozdział działalności Klubu rozpoczyna Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze
w dniu 8 grudnia 2004r. w którym to wybrano nowego prezesa. Zostaje nim kol. Leszek Wolny. Pierwszą uchwałą było przyznanie kol. Barbarze Biśta – Wagner w uznaniu zasług, za ponad 20-lecie prowadzenia klubu tytuł „ Prezes Honorowy Klubu Wagabunda”. Pierwszym krokiem nowego zarządu było pozyskanie nowego lokalu. Takie miejsce udostępniono nam w osiedlowym klubie KROPKA na ul. Witosa 18b.

Podczas co tygodniowym spotkań dużą wagę przywiązywaliśmy do umówienia sprawnego przeprowadzania imprez, dążąc do coraz większego  poziomu organizacyjnego,
z uwzględnieniem szerszego kręgu uczestników. Ustalono kalendarzyk imprez, który przybrał charakter imprez standardowych. Są to Wiosenne, Letnie oraz Jesienne Spotkania Rodzinne, Rajd Wagabundy, Rajd Niepodległości oraz w ostatnim roku wprowadzony Europejski Dzień bez Samochodu.

Inauguracja sezonu rowerowego rozpoczyna się kwietniową imprezą poświęconą rocznicy śmierci Jana Pawła II na katowickim lotnisku Muchowiec, przez tablicą upamiętniającą spotkanie Ojca Św. z mieszkańcami naszego regionu w 1983r., składamy wiązanki kwiatów. Letnie Spotkania Rodzinne spędzamy w lasach panewnicko – kochłowickich, natomiast Jesienne Spotkania Rodzinne w rezerwacie „Las Murckowski”.

Dla uczczenie faktu powołania klubu co roku organizujemy „rajdy urodzinowe” w ośrodku Janina Barbara w Giszowcu. Wielkim wydarzeniem na 20-lecie Klubu była organizacja w 2005r dwudniowego Rajdu Wagabundy z metą na Pustyni Błędowskiej.

Ostatnią imprezą zamykającą sezon rowerowy jest Rajd Niepodleglości z mszą św. za Ojczyznę w kościółku pw. św Michała w Parku Kościuszki, z przejazdem na Grób Nieznanego Żołnierza i Wieżę Spadochronową.

Z wyjazdów o tematyce duchowej wspomniec należy majowe pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich oraz Ogólnopolskie Pielgrzymki Rowerzystów na Jasną Górę w trzecią sobotę lipca.

Celem nadrzędnym w organizacji naszych imprez było zwiedzanie m.in. tych obiektów, które były zakwalifikowane do Katowickiej Odznaki Krajoznawczej „Znam Katowice”.
Udało nam się organizowac także spontaniczne wyjazdy do pobliskich parków krajobrazowych: Orlich Gniazd, Dolinek Krakowskich czy Lasy na Górną Liswartą gdzie odbywały się Rowerowe Warsztaty Ekologiczne, a także do Chudowa w ramach organizowanych imprez „Spotkania na Zamku” i do ogrodu botanicznego w Bujakowie.

W tonie wzajemnego koleżeństwa wielokrotnie bywaliśmy na imprezach organizowanych przez Kklub z Gliwic im. Władysława Huzy, Bytomski Klub Catena, Klub Wiercipięta
z Jastrzębia Zdroju, Kluby Siemion i Swobodni z Siemianowic Śląskich, Bicykl i Hugo
z Rudy Śląskiej, Klub Gronie z Tychów, Amator z Zabrza, Wandrus z Żor i Wagant
z Katowic. Korzystaliśmy także z zaproszeń Oddziałowych Komisji Kolarskich z Chrzanowa, Mikołowa, Rybnika i Radlina oraz Zawiercia. Miło nam było także uczestniczyc w imprezach Klubu Rowerowego Przygoda w Chorzowie, KTK Koło z Pszczyny, Klubu Ondraszek
z Cieszyna, Koła Ramża z Czerwionki Leszczyn, a także Klubu Osiedlowego M-2
z Myszkowa.

Wielkim powodem do dumy jest nasz udział w Ogólnopolskich Zlotach Turystów Kolarzy
w których to nieprzerwanie uczestniczymy od wielu lat. Wielką atrakcją w 2008 był zlot na ziemi śląskiej w Kaletach, podczas którego zwiedzono wiele ciekawych miejsc naszego regionu. Ogólnopolskie Szkoleniowe Zloty dla Przodowników Turystyki Kolarskiej to wielce atrakcyjna forma podnoszenia umiejętności kadry kierowniczej.

Należy jeszcze wspomniec o wyjazdach zagranicznych. W takich imprezach międzynarodowych jak UECT na przemian z AIT uczestniczą w Belgii, Holandii i Francji kol. Leszek Wolny, Zenon Marciniak i Jerzy Banaszkiewicz. Ci dwaj ostatni nawet kilkakrotnie. Cennymi wyjazdami zagranicznymi mogą się pochwalic uczestnicy wyjazdu na Duńską Wyspę Borholmn w 2007r., a także wyjazdy na Litwę do Matki Bożej Ostrobramskiej.

W celu lepszego poznania walorów turystyczno-krajoznawczych, poznania piękna polskiej ziemi, jej historii i zabytków, pomników przyrody oraz miejsc pamięci narodowej 23 członków klubu w ostatnich pięciu latach zdobyło 846 odznaki krajoznawcze - ogólnopolskie
i regionalne. Prym w zdobywaniu tych odznak wiedzie kol. Janusz Dobrowolski i Marek Gąsior. Do najcenniejszych zdobyczy zaliczyc należy: KOT za Wytrwałośc – 2 osoby, Duży Rajd dookoła Polski – 2 osoby, Mały Rajd dookoła Polski – 4 osoby.

Nie szczędząc czasu ani sił uczestniczymy w konkursie organizowanym przez Zarząd Główny PTTK - Komisję Kolarską na najlepiej pracujący Klub Kolarski. W tej klasyfikacji za rok 2008 uplasowaliśmy się aż na piątym miejscu w skali kraju.

Podsumowując ostatni rok na zakończenie wyróżniono klub który najczęściej oraz najliczniej uczestniczył w imprezach Rodzinnego Klubu Turystyki Kolarskiej Wagabunda za rok 2009. Pierwszym zdobywcą „Pucharu Prezesa Wagabundy” jest Klub Catena z Bytomia. Takie wyróżnienie postanowiono przydzielać w kolejnych latach.