XX Pielgrzymka z Pochodniami

Po raz 20-ty kolędowaliśmy z pochodniami z kościoła Cyryla i Metodego do szopek w Panewnikach. To jest już kultowe miejsce na śląsku.  W tym roku aura pogodowa  była sprzyjająca nie wiadomo czemu frekwencja nie dopisała,  pamiętam że szło nawet 137 osób, nas wyszło z kościoła Cyryla i Metodego  tylko 23 osoby idąc przez las śpiewając kolędy. W Bazylice nawiedziliśmy wszystkie szopki, centralne miejsce zajmuje scena narodzenia pana Jezusa, po prawej stronie jest zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, natomiast po lewej w nawie bocznej – święta Rodzina. Hasło tegorocznej szopki, to „Duch, który umacnia miłość”

relacje foto Józek S.

data: 
13.01.2018