VI. CZEŚĆ LATO W MIEŚCIE Z AKADEMIĄ GÓRNOŚLĄSKĄ KAMIENIOŁOM

  Część VI Lato w Mieście  z Akademią Górnośląską. Celem wyjazdu było pokazanie nowo oddanego Ośrodka Starganiec, Czerwonego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokre,  kamieniołomu wraz z dwoma piecami wapiennymi. Na zakończenie trasy zwiedziliśmy zabytkowy krzyż z 1806r. w lesie panewnickim. Tam też opowiedziałem krótką legendę z nim związaną. Z powodu dużego upału jechaliśmy leśnymi ścieżkami. Start nastąpił spod Tężni na Zadole. Tam też przedstawiliśmy trasę oraz przypomnieliśmy zasady ruchu w grupie rowerowej. Pierwszym przystaniem było zwiedzenie Starganca. Następnie zatrzymaliśmy się przy Leśnym Pogotowiu w Mikołowie-Jamna. Dłuższy odpoczynek mieliśmy w Ogrodzie Botanicznym. Tam też pieszo zwiedziliśmy kamieniołom wraz z dwoma wapiennymi piecami. W drodze powrotnej w sklepiku na Jamej niektórzy z nas zaopatrzyli się w ekologiczne produkty. Następnie przy krzyżu opowiedziałem legendę. Przez Stare Panewniki wróciliśmy do Teżni na Zadolu. Grupę rowerową w składzie 35 osób prowadził Siejda Józef. Wspierali: Henryk B, Krzysiek S. oraz Sylwia B. Trasę 35 km pokonaliśmy z uśmiechem na ustach pomimo że upał doskwierał.

Teks Siejda foto uczestników

 

data: 
12.08.2023