Regulamin Rajdu Kolarskiego Dookoła woj. Śląskiego

§ 1

Odznaka „Rajd Kolarski Dookoła Województwa Katowickiego" została ustanowiona w 1981 r. przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Katowicach, Komisję Turystyki Kolarskiej ZW, Komendę Chorągwi ZHP w Katowicach i Kuratorium Oświaty i Wychowania celem popularyzacji walorów turystycznych i krajoznawczych oraz wartości historycznych województwa katowickiego.
Od 1 stycznia 1999 r. zmienia się nazwę rajdu na „Rajd Kolarski Dookoła Województwa Śląskiego" i wprowadza dwie odznaki: dużego i małego rajdu.

§ 2

Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 rok życia.

§ 3

Podczas zdobywania odznaki należy przestrzegać regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Przebyta trasa może być jednocześnie zaliczona na KOT - PTTK.

§ 4

Warunkiem zdobycia odznaki dużego rajdu jest przejechanie trasy, podanej w załączniku do niniejszego regulaminu, po 1 stycznia 1999 r. oraz uzyskanie potwierdzeń swego przejazdu (pieczątka i data) we wszystkich punktach kontrolnych.
Jeśli nie można otrzymać potwierdzenia w punkcie kontrolnym należy uzyskać potwierdzenie przejazdu w najbliższej miejscowości znajdującej się na trasie rajdu.

§ 5

Warunkiem zdobycia odznaki małego rajdu (dotychczasowa odznaka) jest przejechanie na terenie województwa śląskiego trasy w formie pętli o długości min. 500 km. Potwierdzenia przebytej trasy należy zbierać w odstępie nie większym niż 25 km. Odcinki trasy dużego rajdu mogą być zaliczone jednocześnie do odznaki małego rajdu.
Osoby, które przed 31 grudnia 1998 r. rozpoczęły zdobywanie odznaki rajdu Dookoła Województwa Katowickiego mogą ukończyć rajd (mały) po dowolnej trasie lub po wyznaczonej starej trasie.

§ 6

Trasę rajdu można pokonywać etapami w dowolnych okresach czasu i w dowolnym kierunku z zachowaniem warunku przejazdu wszystkich odcinków trasy pomiędzy punktami kontrolnymi.

§ 7

Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować w książeczce kontrolnej specjalnie na ten cel przeznaczonej (zaleca się książeczkę wycieczek kolarskich PTTK).

§ 8

Odznaka „Rajd Kolarski Dookoła Województwa Śląskiego" przyznawana jest przez Referat Weryfikacyjny Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach (40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10) po złożeniu przez turystę książeczki kontrolnej zawierającej potwierdzenia przejechanej trasy.
Odznaka małego rajdu jest przyznawana także przez referaty weryfikacyjne Regionalnego Ośrodka Turystyki Kolarskiej PTTK w Częstochowie i Regionalnego Ośrodka Turystyki Kolarskiej PTTK „Beskidy" z siedzibą w Cieszynie oraz przez upoważnione przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej PTTK.

§ 9

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 10, telefon 253-93-52.

§ 10

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.1982 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi 12.11.1994 r. i 9.12. 1998 r.

Załącznik do regulaminu odznaki
„Rajd Kolarski Dookoła Województwa Śląskiego"

Trasa Dużego Rajdu:

Liczby między miejscowościami oznaczają odległości w kilometrach.
Miejscowości podkreślone są punktami kontrolnymi. (Dodatkowo przed tymi miejscowościami wstawiono znak "#" - to dla tych, którzy mają oprogramowanie inne niż jedynie słuszne ;-)

#Racibórz (7) Markowice (7) Nędza (12) #Turze (4) Kuźnia Raciborska (10) #Rudy (7) Stanice (4) #Pilchowice (5) Smolnica (4) Sośnicowice (4) #Sierakowice (4) Rachowice (4) Bojszów (4) #Łącza (6) Rudziniec (6) #Chechło (3) Widów (2) Poniszowice (6) #Bycina (4) Paczyna (3) Pniów (8) #Toszek (4) Sarnów (4) #Dąbrówka (5) Świbie (3) Wiśnicze (4) #Wielowieś (4) Czarków (5) #Potępa (4) Krupski Młyn (12) #Lubliniec (9) Kośmidry (10) #Pawonków (10) Ciasna (5) Jeżowa (4) #Sieraków (3) Panoszów (11) #Przystajń (8) #Starokrzepice (6) Krzepice (5) Zajączki (5) #Parzymiechy (5) Lipie (1) Danków (10) Popów (8) #Borowa (4) Miedźno (5) #Ostrowy nad Okszą (7) Nowa Wieś (5) Rybna (3) #Mykanów (4) Borowno (4) #Kruszyna (7) Kłomnice (7) Kuźnica (8) #Święta Anna (7) Borowce (6) #Radoszewnica (4) Koniecpol (11) Brzostek (8) Nakło (7) #Szczekociny (6) Rokitno (12) Łany Wielkie (3) #Żarnowiec (8) Udórz (9) #Pilica (8) Podzamcze (2) Ogrodzieniec (11) #Niegowonice (8) #Łosień (8) Strzemieszyce (4) Ostrowy Górnicze (4) Maczki (4) Szczakowa (5) #Jaworzno (6) Byczyna (7) Jeleń (4) Imielin (5) Chełm Śląski (7) #Bieruń (4) Bojszowy (4) Międzyrzecze (9) #Miedźna (2) Grzawa (7) Ćwiklice (4) #Pszczyna (6) Zapora na Wiśle (5) Goczałkowice Zdrój (6) Czechowice-Dziedzice (6) Bestwina (9) #Wilamowice (7) Kozy (8) #Porąbka (4) Międzybrodzie Bialskie (5) Czernichów (4) Oczków(8) Łękawica (4) #Rychwałd (9) #Jeleśnia (6) Sopotnia Mała (5) Juszczyna (15) #Węgierska Górka (6) Milówka (6) Rajcza (5) Sól (8) #Zwardoń (13) #Jaworzynka (5) #Istebna (4) Kubalonka (7) Wisła (10) #Ustroń (5) Cisownica (5) Dzięgielów (8) (8) #Cieszyn (6) Marklowice (9) Kończyce Wielkie (6) #Zebrzydowice (11) Jastrzębie Zdrój (16) Gołkowice (2) #Godów (3) Łaziska (6) Gorzyce (4) Olza (5) #Chałupki (9) Krzyżanowice (5) #Tworków (6) Borucin (3) #Krzanowice (3) Pietraszyn (7) #Pietrowice Wielkie (11) #Racibórz.
Łączna długość trasy wynosi 801 km.