Regulamin Odznaki Znam Katowice

I. Postanowienia ogólne

1.Odznaka została ustanowiona przez Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania dziejów, zabytków i piękna Katowic oraz popularyzacji czynnego poznawania miasta poprzez wędrówkę po szlakach turystycznych na terenie miasta.

2. Odznaka jest tójstopniowa:
stopień pierwszy - odznaka z tłem zielonym
stopień drugi - odznaka z tłem żółtym
stopień trzeci - odznaka z tłem czerwonym

3.Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji książeczki Odznaki zawierającej potwierdzenia zwiedzenia wskazanych w Regulaminie miejsc i obiektów.

II.Warunki zdobywania Odznaki

1.Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 6 lat, bez względu na narodowość.

2.Potwierdzenie zwiedzania obiektu i przebycia trasy turystycznej musi być dokonane w książeczce Odznaki poprzez uzyskanie pieczątki obiektu, wklejenie biletu wstępu lub zdjęcia na tle zwiedzanego obiektu, podpis nauczyciela lub przewodnika turystycznego obecnego w czasie zwiedzania, zdjęcia na tle obiektu. Obowiązuje wpisanie daty zwiedzania obiektu oraz daty odbycia wycieczki.

3.Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych na terenie miasta zwiedzając miejsca i obiekty wymienione w Regulaminie.

4.Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki wynosi 3 lata. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami zdobywania.

III.W celu zdobycia Odznaki w stopniu brązowym należy:

1. Zwiedzić obiekty znajdujące się w centrum miasta : Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego, budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, kościół ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Warszawskiej, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ulicy Mariackiej , poczta główna, „spodek”, stary dworzec, najwyższy budynek w mieście.

2.Zwiedzić Muzeum Historii Katowic zapoznać się z ekspozycjami dotyczącymi dziejów miasta.

3.Odwiedzić pomniki: Powstańców Śląskich oraz Harcerek i Harcerzy Chorągwi Śląskiej poległych w latach 1939-45.

4.Odnaleźć tablice poświęcone: Andrzejowi Mielęckiemu, Marii Goeppert-Mayer, Richardowi Holtze oraz obelisk upamiętniający miejsce, gdzie znajdowała się synagoga.

IV. W celu zdobycia Odznaki w stopniu srebrnym należy:

1. Zwiedzić obiekty znajdujące się w centrum miasta na południe od linii kolejowej : budynek dawnego Sejmu Śląskiego, Katedrę Chrystusa Króla, gmach Akademii Muzycznej, gmach Biblioteki Śląskiej, kościół garnizonowy św. Kazimierza, „drapacz chmur”, kościół drewniany po wezwaniem św. Michała, kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła.

2. Zwiedzić Muzeum Diecezjalne w Katowicach.

3. Odwiedzić pomniki Wojciecha Korfantego, Józefa Piłsudskiego, Pomnik Żołnierza Polskiego, Pomnik Ofiar Katynia, Wieżę Spadochronową.

4. Odnaleźć groby: Wojciecha Korfantego, Kazimierza Skiby, Józefa Rymera na cmentarzu przy ul. Francuskiej, oraz Arki Bożka i Stanisława Ligonia na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Poszukać i przedstawić wiadomości na temat tych postaci.

5. Odbyć spacer po Parku Kościuszki i zidentyfikować główne gatunki 5 drzew i krzewów.

V.W celu zdobycia Odznaki w stopniu złotym należy:

1. Pokonać pieszo lub rowerem jeden ze szlaków turystycznych w mieście.

2. Zwiedzić Muzeum Śląskie.

3. Zwiedzić dzielnice Katowic: Giszowiec, Murcki, Nikiszowiec, Bogucice, Panewniki, Szopienice i znajdujące się w nich najważniejsze obiekty wymieniając je w książeczce Odznaki.

4. Zwiedzić cmentarze: żydowski, Pomnik poległych górników Kopalni „Wujek”, groby ofiar września na cmentarzu w Panewnikach.

5. Zwiedzić jeden zabytek techniki (szyb Wilson, Szyb Pułaski, szyb Alfred lub inny).

6. Zwiedzić rezerwaty Ochojec i Las Murckowski oraz Katowicki Park Leśny.

7. Wziąć udział w wycieczce po Katowicach w ramach akcji „ Przewodnik czeka”.

VI.Postanowienia końcowe

1. Wypełnioną książeczkę Odznaki należy przedstawić do zweryfikowania w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.

2.Zweryfikowana książeczka Odznaki jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

3.Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK.

Regulamin Katowickiej Odznaki Krajoznawczej „Znam Katowice” został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach uchwałą nr 12/XXXIII/05 w dniu 21.06.2005 r. i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.