RAJD ROWEROWY-AKTYWNE DZIELNICE 23.07.2023

W ramach rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski nasz klub brał udział w miniony piątek w rajdzie rowerowym Aktywne Dzielnice by kręcić kilometry i punkty dla miasta. Rajd prowadzony był z inicjatywy Urzędu Miasta Katowice (Dział Projektów Społecznych). Punkty startowe znajdowały się w Ligocie,Janowie-Nikiszu,Załężu,oś.1000-lecia i Śródmieściu. Klub WAGABUNDA w głównej mierze poprowadził rajd.Z parku Zadole dołączyła grupa Aktywuj Się w Ligocie. Dołączyła również do kręcenia Grupa Rowerowa Murcki oraz grupa Zielone Załężę. Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem i kiełbaską w Katowickim Parku Leśnym.

Tekst Prezes -Fotki uczestników

 

data: 
28.06.2023