Klubowe podsumowanie sezonu 2018 roku

W dniach 27 i 28 lutego w pomieszczeniach Rady Jednostki Pomocniczej nr.8 na Osiedlu Witosa odbyły się spotkania podsumowujące rok 2018. Spotkania podzielono na dwie części gdyż pomieszczenie rady dysponuje tylko 18 miejscami a osiedlowy klub "PLUS" jest aktualnie w remoncie. Pierwszego dnia zaproszono głównie klubowiczów. Prezes klubu krótko przedstawił dorobek minionego roku a wyróżniającym się klubowiczom wręczono okolicznościowe Medale Niepodległości. Na zakończenie kol. Dorota  Skawińska która niedawno obchodziła jubileusz 60 lat życia, otrzymała pamiątkową statuetkę na tą okoliczność. Natomiast drugi dzień w których gościliśmy honorowych członków naszego klubu, na czele z panem Stanisławem Radomskim, tym razem wspólnie z małżonką Małgorzatą. Kolejną znaczącą osobą, wyróżniającą się posiadaniem  tego samego tytułu to  kol. Zenon Kaszowicz.  Obecnością swą uraczyli nas także kol. Adama Czarniawski, kol. Zofia Rusek,Jerzy Gut,Jarosław Sęk i Bogdan Więcek. Medale Niepodległości honorowo otrzymali: Stanisław Radomski i Zenon Kaszowicz. Pozostałym  osobom wyróżnienia  przyznano w  trybie zdobywczym. Na zakończenie ogłoszono punktację na Najaktywniejszego Turystę - Kolarza za rok 2018. w której zwyciężył kol. Ryszard Wojtal. Drugie miejsce przypadło Krzysztofowi Sokołowskiemu, natomiast na trzecim miejscu uplasował się  kol.Jan Ryszka
tekst Leszek W.

Foto Józka S. z danej imprezy tu do wglądu

data: 
27.02.2019