66. Zakończenie Turystycznego Sezonu Kolarskiego w Chudowie

15 października w słoneczną, chociaż chłodną niedzielę czwórka klubowiczów wybrała się
do Chudowa na 66 zakończenie turystycznego sezonu kolarskiego Klubu TKK PTTK
im. Władysława Huzy z Gliwic. Na mecie okazało się, że trzech klubowiczów dojechało inną trasą.
Na zakończenie sezonu pod zamek w Chudowie zjechało się ponad 150 uczestników ze śląskich klubów.
Klubowicze Wagabundy uczestnicząc w różnych konkursach, zajmowali miejsca punktowane,
Krzysztof S. w torze przeszkód zajął pierwsze miejsce, a w rzucie oponami piąte,
Jan R. zajął piąte miejsce w rzucie gumiakami na odległość, a Bronek K. szóste miejsce w rzucie oponami.
Puchar najliczniejszego klubu zdobył Sokół Radlin w składzie ok. 20 członków,
a puchar najliczniejszej grupy szkolnej zdobył Szkolny Klub 80 Rowerów SP21.
Kolega Tadeusz Lorenz z Sokoła Radlin miał wręczoną weryfikację odznaki "Wielka KOP".
Wracając pominęliśmy drogi leśne, ponieważ po nocnym deszczu były złe warunki do jazdy.
Tekst Krzysztof S. foto uczestników

W tym samym czasie w okrojonym składzie na zaproszeni Wieśka  ruszyliśmy na zakończenie sezonu Kolarskiego KTK Gronie Tychy do Bieruniu. Były Ciekawe konkursy loteria dnia nic nie zdobyliśmy. A to że wszystkie kluby były w Chudowie to nam udało się przywieść puchar dla najliczniejszej grupy. Wracaliśmy przez malowniczo położony wśród pól na Górce Klimont, kościół  sw. Klemensa  stanowi istotny element krajobrazu miejscowości dalej lasem przez Hamerla i rezerwat Murcki do domu
Tekst-Foto  Józek S.

data: 
15.10.2023