XXI Wigilia Klubowa -Bytom 2016

W piątek 16 grudnia miało miejsce spotkanie Wigilijne Klubu Catena w Bytomiu. Już tradycją się stało że delegacja klubu Wagabunda jest zapraszana, na łamanie się opłatkiem. Śpiewano kolęd częstowano potrawami wigilijnymi i na końcu loteria prezentowa w miłej i ciepłejrodzinnej atmosferzefoto Józek

data: 
16.12.2016