XVI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA ROWEROWA NA JASNO GÓRE

Data: 
10.07.2021 - 00:00

Weź udział w rowerowym pielgrzymowaniu.
"Samemu Bogu przez Maryję" - tak jak uczył nas Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski 
pielgrzymi rowerowi z całej Polski zawiozą swoje intencje, spotykając się 10 lipca 2021 na Jasnej Górze,
w ramach XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej. Zapraszamy Ciebie!

Program pielgrzymki szczegóły