XII Zlot Oddziałów Województwa Śląskiego

Data: 
18.04.2020 -
Od 12:00 do 15:30

 Rodzinny  Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "WAGABUNDA" informuję o terminie zgłoszenia się na
ZLOT ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ! Takowe, grupowe zgłoszenie upływa z dniem
24 luty Dodam przy tym, iż meta na Zamku w Chudowie ustalono na sobotę 18 kwietnia 2020 roku.
Chętnych wyjazdu prosi się o zgłoszenie do Prezesa w nieprzekraczalnym terminie

więcej info