Pielgrzymka mężczyzn do Piekar 2006

data: 
20.05.2006