NOWOROCZNE SPOTKANIE KLUBOWE

W piątek 26 stycznia 2018 roku w osiedlowym klubie "Plus" miało miejsce Noworoczne Spotkanie klubowe. Po poczęstunku w atmosferze świąt Bożego Narodzenia prezes klubu przedstawił sprawozdanie z działalności klubowej z ubiegłego roku. A przedstawiony plan pracy na rok 2018 ze standardowymi imprezami zaakceptowano bez uwag. Natomiast na najważniejszą częścią tego spotkania czekano z wielkimi emocjami. Prezes  ogłaszając wyniki w konkursie na Najaktywniejszego Turysty-Kolarza za rok 2017 zakomunikował że w konkursie uczestniczyło 12 osób a bezapelacyjnie zwycięstwo odniósł kol. Krzysztof Sokołowski  II. miejsce kol. Ryszard Wojtal natomiast III kol. Jan Ryszka. Całej trójce wręczono okazjonalne puchary. Pozostałe osoby od miejsca 4 do 12 wyróżniono okolicznościowymi medalami. Punktację można zobaczyć ,,Najaktywniejszy Turysta Kolarz”.  Na zakończenie w dowód życzliwości za wkład, nie tylko przy organizacji tego spotkania, paniom Dorocie Petrykowskiej - kierowniczce klubu oraz Pani Jadwidze Lusawa wręczono  kwiaty.

foto tu

data: 
26.01.2018